DieMMe

… materijali u arhitekturi, fasade, podovi, rasveta, oprema, merni instrumenti …

Neolith – sinterovani paneli


 

Neolith internet stranica

Neolith sinterovane panele karakteriše kvalitet koji se dobija procesom proizvodnje koji traje 11 časova. Primenjuju se kod ventilisanih fasada i svih oblaganja u enterijeru, uključujući i radne površine u kuhinjama. Paneli su velikih dimenzija od kojih je najveća 3600x1200mm, debiljina 3, 6, 12 i 20mm.

 

Preuzmite kataloge…

 

Catalogue Piattibelli

Technical catalogue facades

Catalogo-Neolith-Kitchen

Catalogo-Neolith-Skin

Neolith Facade katalog