DieMMe

… materijali u arhitekturi, fasade, podovi, rasveta, oprema, merni instrumenti …

Haver&Boecker


.

Haver&Boecker internet stranica

.

Haver & Boecker mreže u Arhitekturi i Dizajnu kombinuju funkcionalnost sa estetskim karakteristikama. Kombinacija koja pruža nove kreativne perspektive i omogućava fascinantna arhitektonska rešenja.

 

Preuzmite kataloge

 

Haver&Boecker_FASADE_projekti

Haver&Boecker_PLAFONI_I_ZIDOVI_projekti

Haver&Boecker_U_PROSTORU_projekti

Katalog WEAVING_IDEAS

Katalog WOVEN_WIRE_CLOTH_TERMINOLOGY_TYPES_OF_WEAVE

Katalog IMAGIC_WEAVE_data_sheet

Katalog The_Wire_Weaving_Division