DieMMe

… materijali u arhitekturi, fasade, podovi, rasveta, oprema, merni instrumenti …

Parklex


.

Parklex internet stranica

.

Dočarajte toplinu i kvalitet pomoću materijala proizvedenog  od pravog drveta.

Parklex furnirani paneli su slojeviti drveni paneli visoke gustine  proizvedeni od natron papira koji je tretiran smolama pod visokim pritiskom i temperaturom, prevučeni su furnirom vrlo otpornim na UV radijaciju i atmosferske agense.

 

Parklex Facade – Ventilisane fasade
Parklex Interior – Oblaganja u enterijeru

Vlažni prostori

Suvi prostori

Skin paneli debiljine 2-3mm

Parklex Hy Tek – Podne obloge za enterijere
Parklex Block Tek – podne obloge za exterijere

Preuzmite kataloge…

 

Parklex Facade Catalogue Parklex Interior Catalogue

.

Parklex Hy Tek Catalogue Parklex BlockTek Catalogue
 

.

Parklex – Dubai projekat